همکاران دفتر فرهنگی

   
 

مدیر کل امور فرهنگی

بی نظیر جلالی

   

مسئول دفتر

پروین قلعه

تلفن دفتر : 86732020

تلفن دفتر : 88520157

فکس : 88520144

 

   

 معاون

احمد نقی پوران

تلفن: 86732144

  گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی 
   

 رویا قربانی

رئیس گروه توسعه و ترویج فرهنگی

تلفن : 86732028

 فریده گودرزی

(مسئول فرهنگی)

تلفن : 86732066

   

 قدرت الله یوسف پور

(برسی لوایح و...)

تلفن : 86732097

 رضا اکبری معلم

(آموزش و پژوهش)

تلفن : 86732063

محمد علی حیدری

(مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی)

تلفن :86732053

اعظم ملازم

(سرپرست امور استان ها)

86732069

 

 

 

گروه توسعه و ترویج فرهنگی

 

 

 مهدی رضایی جهد کن

(فعالیت های قرآنی)

تلفن : 86732060

 

سید حسام شریفی

(هنر و تبلیغاتمحیطی)

تلفن: 86732072

 محمد هادی برج خانی

(مسئول کتاب و کتابخانی)

تلفن : 86732056

 محمد پاکیزه صیقلانی

(سایت دفتر و فضای مجازی)

تلفن : 86732027


 

زهرا گیتی پسند

(کارشناس مطالعات فرهنگ کار)

تلفن : 86732069

 

آذربایجان شرقی

       

مدیرکل

نام و نام خانوادگی:میر احد حسینی

تلفن ثابت:041-34444006

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:پرویز پناهی

شماره تماس مستقیم :  32886200-041

مسئول امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی:اکبر ذاکر

رییس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:سبب کار

آذربایجان غربی

   
 

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:رضا نقی زاده

تلفن ثابت:33434081-044

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:محمد رضا آمیان

شماره تماس مستقیم044-33471443 :

مسئول امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی:هاله رستمی

 

رییس فرهنگی و ورزشی

نام ونام خانوادگی:سعید شجاعی

 

 

البرز

 


مدیر کل استان

نام ونام خانوادگی:اسماعیل خلیلی

32520907-32520904

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:حسین فلاح نژاد

شماره تماس مستقیم026-32513637 :

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا چنگیزیان

رئیس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:خلیل عبدالهی

 

اصفهان

 

 

سرپرست

نام و نام خانوادگی:محسن نیرومند

تلفن ثابت:36670850

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:مهندس پرنده

شماره تماس مستقیم : 36672823-031

کارشناس مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:مریم صادقیان

رییس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:جواد شیرانی

ایلام

 


مدیر کل استان

نام و نام خانوانوادگی:علیرضا زرگوش

تلفن ثابت:33335360-084

رییس امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:خانم شوهانی زاده

شماره تماس مستقیم084-33337521-2 :

رییس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:منوچهر نادری

اردبیل
مدیر کل استان

نام و نام خانوادگی:قاسم رحیمی

تلفن ثابت:3330226

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:علی یزدانی

شماره تماس مستقیم:045-33725419 

رییس اداره فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:احد پور ایرانی

کارشناس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:علی مهری

    

 

 

بوشهر

  

مدیر کل

نام ونام خانوادگی:حمید رضا پناه9

تلفن ثابت:33326883-077

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:مصدق کشاورزی

شماره تماس مستقیم077-33340080: 

مسئول فرهنگی

نام ونام خانوادگی:رحیم لطفی

تهران


  مدیر کل استان

نام و نام خانوادگی:حاتم شاکرمی

تلفن ثابت:88745946-021

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:زهره سمیعی

شماره تماس مستقیم021-88324771-2 

 مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:محمد ناصر سرابندی

 

چهارمحال و بختیاری 

 

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:سید عباس جزایری

تلفن ثابت:038-32220199

رییس امور اجتماعی 

نام و نام خانوادگی:مسلم مردانی

شماره تماس مستقیم 038-32225200  داخلی 139 :

 مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:قاسم رحیمی

رییس فرهنگی و ورزشی

نام ونام خانوادگی:مهران برومند

 

خوزستان

 

 

مدیر کل استان

نام و نام خانوادگی:سیدنور محمدپور

تلفن ثابت:33770081-061

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:جمیل جلالی

061-33770080 : تلفن ثابت  

 کارشناس مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:معصومه موسوی

 

خراسان شمالی

 

مدیر کل استان

نام و نام خانوادگی:حسن نوری

تلفن ثابت:32256113-058

مدیر امور اجتماعی و مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:محمد عوض پور

شماره تماس مستقیم058-32258957   داخلی  220 :

 

خراسان جنوبی

   
 مدیر کل

نام و نام خانوادگی:محمد سنجری

تلفن ثابت:32400121-056

 مدیرامور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:محمد سنجری

تلفن ثابت:32400121-056

 مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:محمد سنجری

تلفن ثابت:32400121-056

 

خراسان رضوی

 

 

 

مدیر کل استان

نام و نام خانوادگی:محمود احمدی

تلفن ثابت:37260988-051

مدیر امور اجتماعی

نام ونام خانوادگی:عباس رکنی

شماره تماس مستقیم051-37267111 :

ریییس فرهنگی و ورزشی

نام ونام خانوادگی:حمیدرضا محمدی یوسف آباد

 مسئول فرهنگی

نام ونام خانوادگی:سمانه وطن خواه

 

زنجان


مدیر کل

نام ونام خانوادگی:احمد غریوی

تلفن ثابت:37260988-051

مسئول فرهنگی

نام ونام خانوادگی:فریده پوریان

مدیر امور اجتماعی

نام ونام خانوادگی:مجتبی بازرگان

              شماره تماس مستقیم024-33468004 : 

سیستان و بلوچستان


  

مدیر کل استان

نام و نام خانوادگی:مهرداد جهان دیده

تلفن ثابت:3239935-054

مدیر امور اجتماعی

نام ونام خانوادگی:مهدی جهانشاهی

   شماره تماس مستقیم 054-33334962 :

مسئول فرهنگی

نام ونام خانوادگی:احمد معترف نیا

سمنان

   

 مدیر کل استان

نام ونام خانوادگی:اسماعیل غنیان

023-33361909-12

مدیر اجتماعی

نام ونام خانوادگی:اسماعیل رهایی

شماره تماس مستقیم023-33361942 :

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:محسن فائض

قم

   

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:نصرالله بازوند

تلفن ثابت:36162165-025

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:علی اصغر حیدری

مدیر اجتماعی

امیر موسی زاده مقدم

شماره تماس مستقیم025-36162105 :

قزوین

     

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:مسعود بابایی

تلفن ثابت:33330092

 

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:مرضیه جعفری

مدیر اجتماعی

نام و نام خانوادگی:بهرام رحمانی

شماره تماس مستقیم028-33372651 :

فارس

 
 

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:سهراب مختاری

تلفن ثابت:32281110

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:خادم الحسینی
شماره تماس مستقیم071-32286094 :

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:سید هادی حسینی

کردستان

    

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:احمد رشیدی

تلفن ثابت:33281009-087

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:شاهرخ اردلان منش

شماره تماس مستقیم087-33623240 :

 رییس فرهنگی اجتماعی

نام و نام خانوادگی:فرزاد پیشکاری

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:نرگس مهدی زاده

 

کرمانشاه


 

مدیر کل

نام ونام خانوادگی:داوود یاوری

تلفن ثابت:37271432-083

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:امین الله سلیمانی   

  شماره تماس مستقیم083-37270890 :

کرمان

 

 مدیر کل

نام و نام خانوادگی:رضا اسماعیلی پور

تلفن ثابت:32755061-034

 مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:مسعود نخعی

شماره تماس مستقیم  034-32755074 :

 مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:علی اکبر کارگر

 

کهگیلویه وبویر احمد

 

 

مدیر کل

نام ونام خانوادگی:صابر مظاهری

تلفن ثابت:33334100-074 
 مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:طهمورث داستان

شماره تماس مستقیم 074-33345931 :

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:وهام سجادی

 

گلستان

    

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:سعید مازندرانی

تلفن ثابت:32177743-017

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:حمید رضا مردان زاده

شماره تماس مستقیم 017-32178451 :

رییس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:حسین حسن پور

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:حسین رضوانی

گیلان

   

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:محمود ایزد دوست

تلفن ثابت:33461690-013

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:حجت پهلوان یلی

شماره تماس مستقیم013-33461698   -  013-33461684 :

ریییس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:محمود ساسانیان

لرستان

   

 

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:علی آشتاب

تلفن ثابت:33200745

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:حمیدرضا درویش پور

شماره تماس مستقیم066-33234888 :

رییس فرهنگی ورزشی

نام و نام خانوادگی:محمد رضا عبدی

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:محمد یاسر هاشمی

مازندران 
 

 

 مدیر کل

​نام و نام خانوادگی:کامران اصغری

تلفن ثابت:33393301-011

 مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:ابوعلی مهدی زاده آری

شماره تماس مستقیم011-33347027 :

رییس فرهنگی ورزشی

نام و نام خانوادگی:باب الله قاسمی

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:زینب قلی نژاد

 

مرکزی

   

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:محمد تقی آبایی هزاوه

تلفن ثابت:33130028-86

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:مژگان طاهری

شماره تماس مستقیم   086-34032548 :

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:محمد رضایی

 

هرمزگان

 
  


 
 

مدیر کل

نام ونام خانوادگی:محمد علی سلیمی

تلفن ثابت:63 _33661762

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:کیومرث برخورداری

شماره تماس مستقیم:076-33684944

رییس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:فرشید رضایی بم

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:خان موجیهه نوبانی

 

همدان

 
 

مدیر کل

نام و نام خانوادگی:احمد توصیفیان

تلفن ثابت:32528081-081

مدیر امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی:آقای سوری

شماره تماس مستقیم081-32515770 :

مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی:محمد رستمی

 

یزد

     

مدیر کل

نام ونام خانوادگی:محمد حسین ریاحی

تلفن ثابت:38263734

مدیر امور اجتماعی

نام ونام خانوادگی:سید حسین سالاری

شماره تماس مستقیم035-38256220 :

 مسئول فرهنگی

نام ونام خانوادگی:وجیه اسادات عظیمی فر

رییس فرهنگی و ورزشی

نام و نام خانوادگی:جواد تقی نژاد