بایگانی مقالات

شامل

 

مولفه های شخصیتی وجدان کاری

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵

 

روشن سازی مفهوم وچدان کار

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵

 

 

 

نماز و کاهش آسیب های اجتماعی 4

سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵

 

 

مبانی فرهنگ کار از نگاه اسلام

دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵

 

 

نماز و کاهش آسیب های اجتماعی 2

یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵

 

نماز و کاهش آسیب های اجتماعی 1

یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵

 

اهمیت نماز

شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

 

نقش رسانه ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

رسانه ها می توانند در اصلاح فرهنگ الگوی تولید و مصرف جامعه، ایجاد و نهادینه کردن رفتارهای اقتصادی مطلوب در بین احاد جامعه نقش آفرینی کنند شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

 

بایگانی مقالات