چالش نابهنگامی بر کارآیی ... اثر بخشی و بهره وری سازمان های پیشرو

دفتر امور فرهنگی  ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
  فایلهای مرتبط

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.