سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
  فایلهای مرتبط
سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی

تغییرات و تحولات سریع در دنیای سیاست، رشد روزافزون علم و فناوری و بروز چالش های اقتصادی و بحران های متعدد اجتماعی و فرهنگی و لزوم اتخاذ راهکاری برای پیشبینی و حل آنها، داشتن نگرش آینده نگری و بهره گیری  از روش ها و الگوهای نوین راهبردی را به یک ضرورت تبدیل کرده است . هم اکنون در آستانه تجربه فرآیند تحول و شکل گیری مرزهای جدید کسب وکار، اقتصادهای دانش بنیان، و نظام های نوین رفاهی و حمایتی هستیم که ساختارها و نهادهای حاکمیتی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش های چندبعدی و پیچیده ای مواجه خواهند کرد؛ تحولاتی که می توانند رشد درآمد جهانی و بهبود کیفیت زندگی مردم یا افزایش نابرابری، نگرانی و بی عدالتی را با خود به همراه آورند. لذا به منظور درک و تجمیع انتظارات متفاوت بازیگران عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تدوین چشم اندازهای راهبردی در مورد آینده به فرآیندی سازماندهی شده و هدفمند نیاز داریم تا حامی و مصدق توسعه گسترده اقتصادی و اجتماعی باشیم.

بنابراین با عنایت به ارتباط و همبستگی قابل توجه کارکردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاستی، بررسی و کاوش گسترده ای از پیشران ها و کلان روندهای مؤثر بر شاخص های عملکردی به ویژه در حوزه صندوق های بازنشستگی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار می باشد. از اینرو دبیرخانه » اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی « با بهره گیری از ظرفیت پژوهشی «مؤسسه پژوهش های راهبردی صبا» مبادرت به بررسی پیشران ها و کلان روندهای مؤثر بر کارکردهای صندوق های بیمه بازنشستگی با بررسی آینده اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران و اثرات آن بر این صندوق ها تحت عنوان «آینده نگاری اقتصاد و سرمایه گذاری ایران با تأکید بر صندوقف های بازنشستگی» نمود.

رهیافت های پژوهش مورد اشاره، در کتاب حاضر با تحلیل آینده بلندمدت صندوق های بازنشستگی از طریق واکاوی محیط پیرامون و شناسایی کلان روندها و پیشران های اثرگذار در سطوح مختلف جهانی، ملی و محلی در قالب شش سناریو تهیه و همراه با رهنمودهای سیاستی تدوین گردیده است؛ البته این به معنی پیشبینی دقیق آینده و انتخاب یک آینده از پیش معین نیست.

اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.