صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بازیگر فعال توانمندسازی روستایی و عشایری

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
  فایلهای مرتبط
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بازیگر فعال توانمندسازی روستایی و عشایری
تاریخچه طرح بیمه روستائیان و عشایر به زمان تصویب قانون تامین اجتماعی باز می‌گردد. پس از ادغام دو سازمان بیمه کارگران و بیمه روستائیان در سال 1354، قرار شد که کشاورزان، و دامداران نیز تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند. اما این موضوع تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی تنها به صورتی بسیار محدود اجرایی گردید. پس از انقلاب اسلامی، گفتگوهای مفصلی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت جهاد و کشاورزی صورت پذیرفت تا حمایت مناسب از روستائیان و عشایر صورت پذیرد. در دولت جناب آقای رجایی تلاش گردید با ارائه طرح پرداخت ماهانه 300 تومان به روستائیان بالای 60 سال، جای خالی بیمه بازنشستگی برای آنها پر گردد. اما این تلاش یا حمایت‌های کمیته امدام امام خمینی (ره) نتوانست به صورتی جامع نیازها و حقوق مدنی روستائیان را تامین نماید.

در نتیجه برای نخستین بار توجه نظام‌مند به معیشت و رفاه جمعیت روستایی و عشایری در برنامه سوم توسعه (1379-1383) مد نظر قرار گرفت. از جمله اهداف برنامه سوم که گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه روستائی را در بر می‌گیرد تلاش برای حفظ قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و رفع محرومیت‌ها به خصوص در مناطق روستایی کشور است. مبتنی بر برنامه مذکور و در دولت جناب آقای خاتمی در سال 1383، با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ 21/02/1383 توسط مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به تشکیل وزارت رفاه و صندوق‌های حمایت از قشرهای مختلف جامعه شد. مبتنی بر این قانون نه تنها دستگاه‌های فعال در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحت نظارت یک وزارتخانه متولی اجرای قانون مذکور قرار گرفتند، بلکه در ذیل اهداف حوزه بیمه آن مقرر گردید: « صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز از قبیل "حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغلین غیر دایم)"، "بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست" و "بیمه خاص حمایت از کودکان" تشکیل گردد ». پس از ابلاغ قانون مذکور دولت مکلف گردید ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، امکان زیر پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.

آئین نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در تاریخ 12/11/1383 از سوی هیات محترم وزیرات تصویب و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تاسیس گردید. این صندوق مطابق ماده 20 آئین‌نامه مذکور، موسسه‌ای دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی بوده و بر اساس مصوبه 1/04/1388 مجلس شورای اسلامی به فهرست نهادها و موسسات غیر عمومی دولتی الحاق گردیده است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.