درآمدی بر سیاستها و شاخصهای رفاه اجتماعی و پیشنهادهائی برای برنامه هفتم توسعه

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
  فایلهای مرتبط
درآمدی بر سیاستها و شاخصهای رفاه اجتماعی و پیشنهادهائی برای برنامه هفتم توسعه
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.