رتبه‌بندی بنگاه‌های برتر وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
  فایلهای مرتبط
رتبه‌بندی بنگاه‌های برتر  وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در شرایط کنونی با توجه به مخاطرات محیطی ‏پیش‏روی کشور، از جمله پاندمی ویروس کرونا، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی و از سوی دیگر مجموع شرایط نامساعد حاکم بر درون واحدهای اقتصادی و محیط اقتصادی پیرامون آنها که منجر به ضعف رقابت¬پذیری بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت تولید بلا استفاده قابل توجه در صنایع مختلف کشور شده است، توجه به دو موضوع جهش تولید و رشد بهره‌وری و افزایش ارزش‏افزوده اقتصاد کشور مبتنی بر مجموعه سازوکارهای درونی و حقیقی اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. از جهش در تولید به معنای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود، تعبیر می‌شود و مفهوم آن به معنای افزایش توان علمی، فنی، ‌صنعتی، نوآوری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و حقوقی برای رسیدن به افزایش تولید و کاهش فاصله با کشورهای پیشرو و با رشد حداقل ۸ درصد است. از سوی دیگر، بهره‌وری انعکاسی از ترکیب مناسب عوامل تولید، آموزش و توانمندسازی، انگیزش و هدایت نیروی کار و انجام به موقع و مناسب اصلاحات لازم در ساختارهای منابع انسانی، فنی و تکنیکال، مالی و حسابرسی و بازاریابی و فروش و به زبان خلاصه بهره¬وری آینه تمام نمای مدیریت بنگاه است. ارتباط تنگاتنگ دو مفهوم جهش تولید و بهره‌وری و اثر متقابل و هم‌افزای این دو بر یکدیگر، اهمیت و ضرورت پرداختن توام به هر دو مقوله را در مجموعه اقتصادی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو چندان می‌کند. عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در تحقق شعار جهش تولید بیانگر میزان هماهنگی و همراهی مدیران بنگاه‌ها با سیاست‌های کلان کشور است و سنجش و پایش این عملکرد، چشم‌انداز مناسبی از مسیر بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی، رشد بهره‌وری و ایجاد انگیزه در مدیران در جهت همسویی بیشتر با سیاست‌های کلی را ارائه می‌دهد.

 بر اساس همین ضرورت، معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این امر از یک سو با تعیین شاخص‌های کیفی و کمی سنجش عملکرد بنگاه‌ها در تحقق شعار جهش تولید به رتبه‌بندی بنگاه‌ها بر اساس این شاخص‌ها و دستاوردها  و از سوی دیگر از منظر شاخص بهره­وری به ارزیابی بهره­وری در حدود 300 بنگاه­ اقتصادی مدیریتی وابسته به صندوق­های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی پرداخته است. گزارش حاضر، تلخیص نتابج حاصل از این دو اقدام است که مترصد این هدف بزرگ است که نظام ارزیابی عملکرد مدیران در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فضایی رقابتی در میان مدیران بنگاه‌های اقتصادی ذیل وزارت متبوع شکل گیرد و با تقدیر از اقدامات و دستاوردهای ویژه و قابل توجه این مدیران گامی رو به جلو در تحقق شعار جهش تولید که مقام معظم رهبری سال 1399 را به آن مزین فرمودند برداشته شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.