تسهیل و روان سازی صدور مجوزهای کسب و کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
تسهیل و روان سازی صدور مجوزهای کسب و کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
در گزارش تسهیل و روان سازی صدورمجوزهای کسب و کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به ساماندهی مجوزها با رویکرد تسهیل و تسریع و اجرای راهبردها در قالب برنامه هایی همچون اطلاع رسانی موثر در خصوص شرایط اخذ مجوزها به ذینفعان ، اصلاح فرایندهای صدور ، پیشنهاد و پیگیری حذف مقررات زائد ، الکترونیکی نمودن فرایندهای مربوطه و کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات ، به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و کلیه عناوین مجوز/گواهی/پروانه / استعلام های صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور قرار گرفته است. همسو با این اقدامات، بررسی عناوین مجوزها و ادغام و کاهش آنها صورت گرفته است . در این راستا، بررسی مبانی و مستندات قانونی مربوط به هر یک از مجوزها به منظور حذف مقررات زائد، انجام و بازبینی و بهبود فرایندهای صدور و الکترونیکی نمودن آنها و همچنین تعامل و هماهنگی با دستگاهها و بستر سازی جهت استفاده از استعلامات به صورت الکترونیکی در جهت کاهش زمان صدور مجوزها صورت پذیرفت .نتایج بررسی ها حاکی از کاهش قابل توجه در زمان صدور عمده مجوزها می باشد . بازنگری و بهبود مستمر در فرایندها و الکترونیکی نمودن تمامی مراحل صدور و همچنین تدوین برنامه راهبردی به منظور بستر سازی جهت اصلاح مقررات مترتب بر آنها از اقدامات پیش رو در مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری می باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.