عملکرد کمیته های "ساختار و فناوری های مدیریتی" و " توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی"

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
عملکرد کمیته های "ساختار و فناوری های مدیریتی" و " توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی"
گزارش عملکرد "دبیرخانه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی" و "توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری" در چارچوب برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری (دور اول و دوم) در برگیرنده اقدامات مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و در راستای تحقق اهداف برنامه های "نقش و ساختار دولت"، "توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری" و "مدیریت بهره وری نظام اداری" مندرج در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، برگرفته از نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری می باشد. از مهمترین اقدامات مطروحه در گزارش در حوزه این دبیرخانه ها می توان به تهیه و تصویب برنامه جامع اصلاح نظام اداری دور اول و دوم در سطح دستگاه، تشکیل کارگروه های کارشناسی ذیل دبیرخانه کمیته ها به منظور ارتقاء سطح عملکرد کمیته ها و سرعت بخشی به تحقق اهداف برنامه با رویکرد کارشناسی، انجام تعهدات مندرج در برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت از طریق کاهش پست های سازمانی و سطوح مدیریتی در چارچوب واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی به بخش غیردولتی و نیز تفویض وظایف و اختیارات به سطوح اجرایی و استانی ، کاهش پست های سازمانی، استقرار نظام مدیریت بهره وری ،الکترونیکی نمودن خدمات، اصلاح فرایند ها ، حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه، الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاههای اجرایی از طریق GSB،اشاره نمود. کسب رتبه نخست در ارزیابی دور اول و دوم شفافیت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین کسب رتبه مطلوب در ارزیابی اجرای شاخص های جایزه دولت الکترونیک، کسب رتبه برتر در ارزیابی های سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه توسعه دولت الکترونیک و استقرار نظام مدیریت بهره وری از اقدامات چشمگیر دبیرخانه های کمیته های مذکور در مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری می باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.