نگاهی به دستاوردها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد مسئله محوری

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
نگاهی به دستاوردها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد مسئله محوری
در گزارش حاضر دستاوردهای هشت ساله (99-1392) وزارت متبوع بر¬اساس برنامه¬های تدوینی، مبتنی بر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی با رویکرد مسئله محوری تدوین شده است. اصلی ترین مسائل مبتلا¬به وزارتخانه و راهکارهای اجرایی حل آن در حوزه¬های مختلف؛ به¬صورت فصول جداگانه تحلیل و تدوین شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.