مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی: 4. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران (با تأکید بر شمول مالی)

 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی: 4. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران (با تأکید بر شمول مالی)
مطالعات اقتصادی، چه از لحاظ نظری و یا تجربی، شمولیت مالی را برای توسعه و کاهش فقر مهم عنوان می‌کنند؛ به همین دلیل این پژوهش به بررسی فقر استفاده از خدمات مالی در قالب شمولیت مالی می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در ایران شبکه بانکی به‌عنوان محور اصلی خدمات مالی، نتوانسته است نیاز خانوارها به اعتبار به جهت هموارسازی مصرف در طول زمان را فراهم نماید. شواهد نشان می‌دهد که عدم گسترش کارت‌های اعتباری در ایران (رتبه هفتاد و پنجم در دنیا) باعث شده است تا خانوارها برای تامین اعتبار، نیازمند دریافت تسهیلات از بانک باشند (رتبه نهم دریافت تسهیلات در دنیا). علاوه بر این، نسبت پایین وام مسکن به ارزش مسکن (18 درصد در سال 1398) و سهم پایین وام مسکن در سبد بدهی خانوار (20 درصد در سال 1398) نشان می‌دهد که نیاز به تأمین مالی کلان نیز توسط شبکه بانکی فراهم نشده است. در هر کشوری مفهوم «فقر استفاده از خدمات مالی» با میزان شمولیت مالی، قابل رصد است. شمول مالی به معنای دسترسی بزرگسالان به انواع مختلف خدمات مالی مناسب و استفاده مؤثر از آن‌ها است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.