مجموعه گزارش‌های پایش فقر: 1. فقر مسکن

 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
مجموعه گزارش‌های پایش فقر:  1. فقر مسکن
یکی از نیازهای اساسی خانوارها تهیه مسکن مناسب است. خانوارهایی که به دلایل متفاوت توانایی برطرف کردن این نیاز خود را نداشته باشند، دچار فقر مسکن هستند. پدیده فقر مسکن یک موضوع تک‌بعدی نیست، بلکه طیف وسیعی از ناامنی و محرومیت در حوزه مسکن را شامل می‌شود. بررسی فقر مسکن بدین جهت حائز اهمیت است که افزایش فشار هزینه‌های تأمین مسکن موجب کاهش سایر هزینه‌های زندگی از جمله تأمین کالری مورد نیاز خانوار، تأمین هزینه‌های بهداشتی و آموزشی می‌شود. بر اساس «برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد » فقر مسکن به معنای سکونت خانوار در «مناطق زاغه‌نشین » و «سکونت‌گاه‌های غیررسمی » یا به‌طورکلی عدم برخورداری خانوار از «مسکن مناسب » بوده و خانوارهایی که در این مناطق سکونت دارند نیازمند ارتقاء سطح مسکن هستند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.