خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 47

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
  فایلهای مرتبط
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 47
شماره چهل و هفتم 8تا14خردادماه 1400 مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
شماره چهل و هفتم  8تا14خردادماه 1400 مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.