خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 45

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
  فایلهای مرتبط
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 45
چهل و پنجمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 95امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 25 اردیبهشت تا 1 خرداد 1400 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره بروز تعارض منافع در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه شده است.

چهل و پنجمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 95امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 25 اردیبهشت تا 1 خرداد 1400 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره بروز تعارض منافع در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.