نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان کرمان

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
  فایلهای مرتبط
نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان  کرمان
استان کرمان بزرگ‌ترین استان از لحاظ مساحت در کشور بوده و از ظرفیت‌های غنی کشاورزی و معدنی بهره‌مند است به‌طوریکه با وجود آب و هوای خشک و دسترسی محدود به منابع آب، در تولید محصولات مختلف زراعی و باغی، با تأکید بر خرما و انواع مرکبات، در کشور شناخته شده است. در سنجش شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی استان نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، مهاجرفرستی قابل‌توجه، فقر گسترده و نرخ بالای زنان سرپرست خانوار مورد توجه است، که پیامد آن، پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و ... متعددی برای این استان بوده و آن را در رده استان‌های مهاجرفرست کشور قرار داده است. شناسایی علل و پیامدهای این پدیده، نیازمند تحلیل عمیق‌تر و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های این استان‌ها و استان‌های همجوار آن‌هاست. با شناسایی کمبودها و کاستی‌ها و همچنین، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان‌های مذکور، می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را در هر یک از استان‌ها شناسایی و در راستای رفع تنگناهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها اقدام کرد.
با توجه به موقعیت قرارگیری استان و دسترسی مناسب به بنادر جنوب کشور، امکان برقراری روابط تجاری در سطح کشور و همینطور تجارت بین‌المللی از طریق خلیج فارس و دریای عمان برای استان مهیا است.
این گزارش در پی آن است که ابتدا مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های توسعه استان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی انجام داده و سپس با شناسایی مهم‌ترین مسائل و همچنین ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری، به مجموعه اقدامات برون رفت از وضعیت فعلی دست یابد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.