طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
  فایلهای مرتبط
طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آینده¬نگاری یک فرآیند شناختی اجتماعی شامل مجموعه¬ای از روش¬ها و فرآیندهای تعاملی به منظور ارزیابی سیاست¬ها برای انطباق¬پذیری بیشتر و نگاه رو به جلو در محیط¬های غیرقابل پیش¬بینی است تا بتوان ضمن پاسخ مناسب به چالش¬هایی نظیر جهانی¬شدن و رقابت¬های فزاینده از تحمیل هزینه¬های گزاف و وقوع انحراف در برنامه¬های کلان و سیاست¬های راهبردی ممانعت بعمل آورد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.