طراحی الگوی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان ایلام

معصومه جمشیدی، حسین مهدی زاده  ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
  فایلهای مرتبط
طراحی الگوی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان ایلام
زنان سرپرست خانوار به‌عنوان فقیرترین افراد، یکی از مهم­ترین اقشار آسیب ­پذیر جامعه هستند که مقدار قابل‌توجهی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند. این قشر به دلیل چند نقشی بودن و نیز وظیفه مهم تأمین معاش خانوار از اهمیت ویژه­ای در گفتمان­ها و برنامه­ریزی­های توسعه برخوردار هستند. توانمندسازی و ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی آنان، می­تواند زمینه ‌های کاهش فقر، کاهش نابرابری جنسیتی، گسترش استقلال اقتصادی اجتماعی و غیره را فراهم نماید. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان ایلام و با بهره­ گیری از روش تحقیق مطالعه موردی انجام‌ شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان آگاه در زمینه توانمندسازی زنان در ادارات و سازمان­ های مختلف استان است. با استفاده از نمونه ­گیری نظری و مصاحبه عمیق با 28 کارشناس، داده ­ها تا رسیدن به اشباع تئوریک گردآوری شدند. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از روش نظریه زمینه ­ای استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد 43 مفهوم در مرحله کدبندی باز، 7 مقوله محوری در مرحله کدبندی محوری و یک مقوله هسته ­ای در مرحله کدبندی گزینشی به‌دست‌آمده‌اند. کارشناسان مذکور، معنای نوین توانمندسازی اقتصادی زنان مذکور را در اصلاح و تغییر الگوی سنتی توانمندسازی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و شناسایی حلقه­های زمینه­ ساز به‌منظور رسیدن به الگوی نوین ساماندهی مشاغل خانگی و کارآفرینی خانوادگی ویژه بانوان سرپرست خانوار دانستند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.