گزارش سیزدهم: پیشنهاد سازمان ملل متحد به ایران، بازسازی پس از کرونا

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
  فایلهای مرتبط
گزارش سیزدهم: پیشنهاد سازمان ملل متحد به ایران، بازسازی پس از کرونا
سیزدهمین گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» سیزدهمین گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. این گزارش به پیشنهاد سازمان ملل متحد به ایران و جهان در زمینۀ بازسازی پس از کرونا می‌پردازد. برنامۀ اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل متحد برای مقابله‌با بحران کرونا در سطح جهان، 5 حوزه را در برمی‌گیرد که بخش اول گزارش به این حوزه‌ها می‌پردازد: تأمین خدمات بهداشتی و محافظت از سیستم‌های بهداشتی-درمانی در میانۀ بحران؛ حمایت اجتماعی و ارائۀ خدمات اولیۀ اجتماعی؛ حمایت از مشاغل، بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک و نیروی‌کار آسیب‌پذیرِ شاغل در بخش غیررسمی؛ اقدامات کلان‌اقتصادی و هم‌کاری‌های چندجانبه؛ انسجام اجتماعی و تاب‌آورسازی اجتماعات. در بخش دوم گزارش سه رکن برنامۀ پیشنهادی سازمان ملل برای ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد، و در نهایت به تجربۀ کشورهای مختلف در زمینۀ پرداخت‌های نقدی مشروط پرداخته می‌شود.

پیشنهاد سازمان ملل متحد برای ایران: بازسازی پس از کرونا

 

صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) و دفتر عمران  سازمان ملل (UNDP) با همکاری سایر تیم‌های کشوری سازمان ملل در ایرانبه تازگی برنامۀ «بازسازی بهتر پس از کرونا: اقدام مشترک UNCT برای ایران» را را‌ه‌اندازی کرده ‌است. با توجه به چالش‌های موجود، برنامۀ پیشنهادی سازمان ملل برای مقابله ‌با بحران کرونا در ایران، سه رکن اساسی را دربر می‌گیرد: (1) تقویت نظام سلامت، (2) حمایت اجتماعی از جمعیت آسیب‌پذیر و (3) ایجاد اشتغال و تاب‌آورسازی اقتصادی.

تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران در پیوست‌ گزارش خود تاکید می‌کند که ایران حتی پیش از بحران کرونا با چالش‌های اجتماعی-اقتصادی بسیاری روبه‌رو بوده‌ است و احتمالاً تولید ناخالص داخلی آن با کاهش 10 تا 15 درصدی روبرو خواهد بود. به گزارش تیم کشوری سازمان ملل در کشور، این مسئله در کنار نابرابری قابل توجه درآمد و ثروت، آسیب‌پذیری مزمن 40 تا 50 درصد از جمعیت، دو برابر بودن خط فقر برای ساکنین شهرها نسبت به میزان رسمی حداقل حقوق و بیکاری، به‌عنوان یک چالش پایدار، اهمیت برنامه‌ریزی برای افزایش توانایی جمعی در جهت سازگاری با «بحران» را دوچندان کرده است. از جمله برنامه‌های رکن دوم یعنی حمایت اجتماعی از جمعیت آسیب‌پذیر، پیشنهاد پرداخت نقدی مشروط است که امروزه در بسیاری از کشورها در حال اجراست و ارزیابی‌های مثبتی از آن‌ صورت گرفته است. در این گزارش،‌ ضمن ارائۀ‌ چشم‌اندازی از برنامۀ پیشهادی سازمان ملل برای ایران و جهان، تلاش خواهد شد به تجربۀ سایر کشورها در اجرای برنامه‌های نقدی مشروط نیز پرداخته شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.