بررسی وضعیت گروه های همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
  فایلهای مرتبط
بررسی وضعیت گروه های همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
هدف این مقاله، معرفی ویژگیهای تعاونیهای گروههای همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی میباشد.تعاونیها، قابلیت زیادی در توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرستخانوار دارند. تعاونیها می توانند باعث کاهش فشارهای روانی،اقتصادی، اجتماعی زنان سرپرستخانوار شده و زمینه رشد، خوداتکایی و خودکفایی زنان سرپرست خانوار را فراهم نمایند.(کاظمی،59 ) با توجه به افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و فعال، بحران بیکاری تشدید شده است و معضلات اجتماعی- اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت. به همین جهت در برنامههای توسعه، اعمال برنامههای مختلف جهت تسهیل فعالیت اقتصادی زنان، به ویژه در قالب تشکلهای تعاونی و کارآفرینی مورد تأکید بوده است. لذا به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر ، تشکیل تعاونیهای زنان سرپرست خانوار بیش از پیش ضرورت دارد. در راستای تحقق اهداف برنامههای توسعه، بخش تعاون، به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی که بر پایه رفع محرومیت، بهبود شرایط کار و گسترش عدالت اجتماعی بنا نهاده شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.