طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
  فایلهای مرتبط
طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ضرورت وجود یک برنامه ملی آینده نگاری در دو بعد ایده پردازی و اجرا مبنای اصلی شکل گیری «اندیشکده آینده نگاری» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رویکرد «اندیشکده آینده نگاری» اولویت بندی گزینه های دردسترس، شناسایی تهدیدها و فرصت های بالقوه در آینده، ایجاد ساختار و فرهنگ تحقیق و بررسی موضوعات و ارائه سناریوهای مختلف تأثیرگذار بر آینده است از قبیل مسائل مربوط به بازار کار و محیط کسب و کار، اقتصاد و سرمایه گذاری، آینده رفاه و تأمین اجتماعی، مطالعات جمعیتی، جامعه اطلاعات، پیشرفت و تحول آموزش ها و مهارت ها، تغییرات فناوری.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.