فرا تحلیل داده‌های پایان نامه دکتری در مطالعات سیاستگذاری فرهنگی

 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
  فایلهای مرتبط
فرا تحلیل داده‌های پایان نامه دکتری در مطالعات سیاستگذاری فرهنگی
فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر مدیریت همواره مورد توجه سیاستگذاران و مدیران فرهنگی بوده، به طوری که پژوهش‌های گوناگون در این خصوص انجام شده است. اما به نظر می‌رسد این پژوهش‌ها چندان موفق نبوده‌اند. یک راه ارزشمند در کنار هم قراردادن نتایج این پژوهش‌ها، استفاده از فرا تحلیل است. هدف اصلی این پژوهش، ترکیب و مقایسه یافته‌های مجزای پژوهش‌های انجام شده در زمینه فرهنگ سازمان و نیز ایجاد ارتباط بین مطالعات و به دست آوردن نتیجه‌ای منسجم از میان نتایج پراکنده مطالعات، با استفاده از روش‌های آماری نیرومند است تا به کمک آن، علل واقعی تأثیر فرهنگ سازمان و تغییر در نگرش مدیریتی مشخص شود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.