ویروس فساد

 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
ویروس فساد
رتبه ایران در حوزه فساد اداری در بین کشورهای دنیا، با تاکید بر فساد سیاه، فساد خاکستری و فساد سفید. فساد سیاه، امری است که از هر لحاظ منفور به شمار می‌آید، مانند ارتشا. فساد خاکستری، امری است که از لحاظ حاکمیت منفور است، اما در نظر مردم تفاوت چندانی ندارد. مانند کوتاهی یک کارمند در اجرای قوانینی که در میان عموم محبوبیت چندانی ندارد.  فساد سفید، امری است که در ظاهر خلاف قانون است، اما انجام آن از نظر مردم و حاکمیت موردی ندارد. مانند مساعدت ویژه برای ارباب‌رجوعان سالخورده یا معلول.
..............
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.