بنگاه های اقتصادی و معمای توسعه نیافتگی

 ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  فایلهای مرتبط
بنگاه های اقتصادی و معمای توسعه نیافتگی
معضلات اقتصاد ایران: رشد پایین و عدم افزایش رفاه و جاماندن از قافله رقابت در جهان، نابرابری قابل ملاحظه و وجود فقر، بیکاری نیروی کار جوان، نارضایتی ناشی از وجود تبعیض، فساد، رابطه گرایی و سفله گزینی، از بین رفتن تدریجی زیرساخت ها به دلیل استهلاک پیوسته و عدم نوسازی.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.