مجوز انجام ایمن کار

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
  فایلهای مرتبط
مجوز انجام ایمن کار، سندی است که نشان دهنده انجام کار بصورت ایمن بوده و مخاطرات مربوط به آن فرایندی است که کار انجام می گردد و نیاز به اقدامات احتیاطی و ایمن سازی دارد را بیان می کند. مجوز مذکور تضمین می کند که همه خطرات و اقدامات احتیاطی قبل از شروع کار مورد توجه قرار گرفته اند. مجوز انجام ایمن کار همیشه باید زمانی که کار توسط یک سازمان خارجی (ثالث) یا کارفرما انجام می شود، استفاده شود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.