علامت گواهی نامه اتحادیه اروپا

 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  فایلهای مرتبط
گواهی نامه اروپا (CE) یک سری فرایند تنظیم شده ای است که سازنده را به ساخت ایمن ماشین خود برای بهره برداری متعهد می نماید. سازندگان ماشین آلات پس از ساخت محصول خود ملزم به دریافت گواهی نامه از اتحادیه اروپا می باشند تا ایمنی محصول تولیدی خود را تضمین نمایند. در این ترجمه فرایند کامل دریافت گواهی نامه و تاریخچه آن برای آشنایی خوانندگان محترم آورده شده است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که در کشور جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 88 قانون کار بیان می دارد که اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین آلات می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند. این ماده در فصل چهارم از قانون کار ذکر شده است که به استناد ماده 99 قانون نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده بازرسان کار قرار گرفته است که متاسفانه بدلیل نبود یک سیاست و خط مشی صحیح از گذشته این امر توسط بازرسین کار یعنی نظارت بر حین ساخت ماشین آلات تولیدی توسط سازندگان محقق نشده است. لذا برآن شدم تا با ترجمه این متن بتوانم کمی موضوع نظارت و اجرایی تاییدیه کشورهای اتحادیه اروپا را در فرایند ساخت و تولید و بهره بردرای اینگونه ماشین آلات را روشن و شفاف نمایم تا با استفاده از این متن بتوانیم گامی مقدماتی برای تعیین و اجرای موضوع ماده 88 در آینده برداریم.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.