نگاهی به شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
  فایلهای مرتبط
نگاهی به شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران
مقادیر مربوط به ایران در شاخص گرسنگی در سالهای 1995 ،1990 و 2000 به ترتیب 7,4 ،8,5 و 6,1 به دست آمده که به معنای قرار گرفتن ایران در ردیف کشورهای با گرسنگی متوسط بوده است. لیکن مقدار این شاخص در سال 2011 به زیر عدد 5 کاهش یافته که دارد. به این ترتیب، ایران با 60 درصد کاهش در شاخص گرسنگی، « گرسنگی پایین » حکایت از رسیدن ایران به سطح کشورهای با پیشرفت خوبی طی بیست سال گذشته به دست آورده است. اما هیچ دلیلی برای کند یا متوقف شدن تلاشها در جهت ایجاد امنیت غذایی و محو گرسنگی وجود ندارد. با اینکه میزان گرسنگی کمتر از 5 درصد در ایران، اندک به نظر میرسد، هنگامی که جمعیت حدود 78 میلیون نفری کشورمان را در نظر بگیریم، به رقم نزدیک به 4 میلیون نفری گرسنگان میرسیم که ضرورت دارد برنامه های موثری برای محو کامل گرسنگی در ایران تهیه و اجرا شود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.