تصاویر نشست علمی خلقیات جامعه ایرانی در رابطه با کار جمعی و همکاری و نقش آن در فرآیند توسعه 26 دی ماه 1397 سالن کنفرانس طبقه دهم ساختمان مرکزی

نشست 15

نشست 15

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 14

نشست 14

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 13

نشست 13

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 12

نشست 12

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 11

نشست 11

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 10

نشست 10

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 9

نشست 9

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 8

نشست 8

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست 7

نشست 7

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید