تصاویر مربوط به حضور همکاران دفتر امور فرهنگی در روز راهپیمایی سیزده آبان 1397

عکاس: دفتر امور فرهنگی
تصویر 8

تصویر 8

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 7

تصویر 7

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 6

تصویر 6

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 5

تصویر 5

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 4

تصویر 4

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 3

تصویر 3

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 2

تصویر 2

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 1

تصویر 1

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تصویر 9

تصویر 9

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید