تصاویر مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان - 18شهریور1397 سالن اجتماعات ساختمان شهید بهشتی

جشن تکلیف 30

جشن تکلیف 30

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 29

جشن تکلیف 29

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 28

جشن تکلیف 28

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 27

جشن تکلیف 27

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 26

جشن تکلیف 26

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 25

جشن تکلیف 25

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 24

جشن تکلیف 24

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 23

جشن تکلیف 23

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
جشن تکلیف 22

جشن تکلیف 22

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید