مراسم تقدیر و تشکر از آقای علی حسینی کارشناس بازنشته دفتر امور فرهنگی 14 مرداد 1397

1

1

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
2

2

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
3

3

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
4

4

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
5

5

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
6

6

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
7

7

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
8

8

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
9

9

سه شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید