نشست هم اندیشی دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه 10 تیر ماه 1397

عکاس: دفتر امور فرهنگی
نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه6

نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه6

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه5

نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه5

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه4

نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه4

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه3

نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه3

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه 2

نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه 2

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه1

نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه1

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه7

نشست دفتر امور فرهنگی با اصحاب رسانه7

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید