مراسم تجلیل از فعالان نماز(سالن بانک رفاه کارگران) نهم اسفند 1396

عکاس: دفتر فرهنگی
1

1

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
2

2

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
3

3

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
4

4

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
5

5

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
7

7

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
8

8

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
9

9

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
10

10

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید