دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95 -

اولین جلسه کمیته سواد آموزی کارگران خرداد 95

اولین جلسه کمیته سواد آموزی کارگران خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
اولین جلسه کمیته قرآن جامعه کار و تلاش خرداد 95

اولین جلسه کمیته قرآن جامعه کار و تلاش خرداد 95

شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵
دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 1

دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 1

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 2

دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 2

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 3

دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 3

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 5

دیدار با رهبری در هفته کارگر - اردیبهشت 95- 5

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید